EuropaKaart
Alles over de kaart van Europa

Kaart van Nederland

Nederland is een betrekkelijk klein land met een totale lengte van ongeveer 300 km. De kaart van Nederland is daardoor erg gedetailleerd weer te geven. Alle plaatsten en wegen worden op deze kaart weergeven. Nederland heeft daarbij ook een lange kustlijn omdat een groot deel van Nederland aan zee ligt. Nederland ligt aan de Noordzee en heeft een kustlijn van wel 450 km lang. Deze kustlijn is eveneens de westelijke grens van Nederland. Met bovenin de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en Rottumeroog. Vanuit het westen kun je landen als Engeland en Schotland goed bereiken.

Het oosten van Nederland grenst aan het buurland Duitsland en brengt Nederland daarmee in verbinding met de rest van de oostelijke landen in Europa. Het zuiden van Nederland grenst aan België en vormt voor Nederland de toegang naar de zuidelijke landen van Europa. Daarmee is Nederland een land die centraal ligt en vanuit Nederland kun je de rest van de Europese landen dan ook goed bereiken met de auto, trein of bus.

Omdat Nederland erg centraal ligt in Europa, is het niet alleen voor Europese landen een belangrijk land maar ook voor de gehele wereld. Het vormt voor de handel een zeer strategische ligging. Denk bijvoorbeeld aan alle export en import dat vanuit de haven van Rotterdam wordt verscheept. De haven is een van de grootste van de wereld en de grootste van Europa. Ook het vliegveld van Amsterdam ligt voor veel Europese landen centraal. Internationale vluchten gaan vaak via Amsterdam als tussenstop.

De kaart van Nederland zoals die er u uitziet stamt van na 1815. Dat is namelijk het jaar dat het Koninkrijk der Nederlanden is ontstaan. Daarvoor was het samen met het België van nu een republiek en hadden afzonderlijke delen van de republiek een eigen bestuur. Pas na de 80 jarige oorlog ontstond het Koninkrijk der Nederlanden en ziet Nederland er op de kaart uit zoals dat nu het geval is.

Provincies en gemeentes van Nederland

De kaart van Nederland is overzichtelijk omdat het ingedeeld is in de 12 provincies die Nederland kent. Wel moet erbij gezegd worden dan de laatste provincie pas in 1986 erbij kwam. Flevoland is namelijk pas later ontstaan. De overige provincies van Nederland zijn Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord- Brabant, Limburg en Zeeland.

Elke provincie is op de kaart van Nederland weer ingedeeld in regio’s. steden en dorpen in een regio horen bij eenzelfde gemeente en deze gemeentes zijn om de kaart van Nederland aangegeven. Nederland heeft op dit moment zo’n 403 gemeentes die op de kaart van Nederland worden weergegeven. Maar alle steden en dorpen kun je ook terugvinden op de kaart van Nederland.

De wegen op de kaart van Nederland

Nederland heeft een goede infrastructuur. Alle plaatsen in Nederland zijn goed te bereiken via de (snel)weg of met de trein. Dat geldt voor elke stad of kleine dorp. Je kunt er altijd met een geasfalteerde weg komen. Het Nederlandse spoor heeft eveneens een goede infrastructuur en overal in Nederland kun je met de trein komen. Kleinere gemeentes en dorpen kun je vanaf een station van een grotere stad met de bus goed bereiken. De wegen in Nederland worden bovendien goed onderhouden waardoor de wegen van Nederland ten opzichte van de wegen in het buitenland goed zijn. De autowegen worden beheerd door Rijkswaterdienst of zijn in beheer van de provincie. In totaal heeft Nederland 5000 km aan rijkswegen. 2500 km daarvan is autosnelweg.

Er zijn verschillende soorten wegen op de kaart van Nederland aangegeven.

- Snelweg: De snelwegen zijn wegen met meerdere banen waar je overwegend 120 km per uur mag en op sommige wegen tegenwoordig 130 km mag rijden.
- Provinciale wegen: De provinciale wegen zijn onder te verdelen in de provinciale weg binnen de bebouwde kom, hier mag je maximaal 50 km rijden. En de provinciale weg buiten de bebouwde kom, hier mag je 80 km per uur rijden.
- Bebouwde kom: Tot slot heb je de bebouwde kom en hier mag je vaak maar 30 km of zelfs stapvoets rijden omdat het vaak wegen in de woonwijken betreffen.

Op de kaart van Nederland zijn al deze wegen aangegeven en genummerd. De wegen worden aangeduid met een A of een N en gevolgd met een nummer. Zo zijn de wegen goed herkenbaar op de kaart en wordt het gemakkelijk met het plannen van een route. Rijkswegen worden op de kaart aangeduid met een A. Zo heb je bijvoorbeeld de A1, A2, A12 etc. De provinciale wegen worden aangeduid met een N. Voorbeelden hiervan zijn de N214, N244 etc. De knooppunten van de verschillende snelwegen zijn ook terug te vinden op de kaart van Nederland. Het drukste knooppunt is bijvoorbeeld die van Ouderrijn. Zo kun je de kaart van Nederland dus goed gebruiken om je route uit te stippelen of een reis te plannen door Nederland.